Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste

Laatimispvm: 25.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Rakennusliike MANNONEN OY
  Huvilamäentie 5
  28400 ULVILA
  +358 40 720 3004
  info(at)rlmannonen.fi

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Joona Mannonen
  +358 40 720 3004
  info(at)rlmannonen.fi
  Rakennusliike MANNONEN OY
  Huvilamäentie 5
  28400 ULVILA

 3. Rekisterin nimi
  Mannonen RL Asiakasrekisrteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Yhteydenottojen hallinta.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisterin sisältämät tiedot:
  5.1 Henkilötiedot
  5.1.1 Nimi
  5.1.2 Osoite
  5.1.3 Postinro ja -toimipaikka
  5.1.4 Sähköpostiosoite
  5.1.5 Puhelinnumero
  5.1.6 Viesti

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot: Asiakkaiden syöttämät tiedot yhteydenottolomaketta käytettäessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Rakennusliike MANNONEN OY:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1. Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta säilytetään palomuurilla ja virustorjuntaohjelmistolla suojatulla palvelimella. Pääsy palvelimelle on vain Rakennusliike MANNONEN OY:n työntekijöillä ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tarjouspyyntörekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia tarjouspyyntörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.
  9.4 Asiakasrekisterin tiedot säilytetään toistaiseksi.

 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.
© 2017 - 2020  Rakennusliike MANNONEN OY  & Dynamic Solutions